Structura organizatorica

PREFECT
I. Cancelaria Prefectului
II. Compartimentul audit intern
III. Compartiment Corpul de control al Prefectului
IV. Compartiment resurse umane
V. Serviciul public comunitar, pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
VI. Serviciul public comunitar, regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

SUBPREFECT
I. Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă, relaţii cu publicul
I.1 Compartiment verificarea legalităţii actelor si contencios administrativ
I.2 Compartiment aplicarea apostilei
I.3 Compartiment pentru relaţia cu autorităţile locale
I.4 Compartiment informare, relaţii publice, secretariat
I.5 Compartiment pentru relaţia cu minorităţile

II. Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu,financiar contabilitate, achiziţii publice şi administrativ
II.1 Compartiment urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
II.2 Compartiment financiar contabilitate
II.3 Compartiment achiziţii publice şi administrativ

III. Compartimentul afaceri europene şi cooperare internaţională

IV. Compartimentul dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă

Comentariile nu sunt permise.