Obiectivele Guvernului cu privire la afacerile europene

CAPITOLUL 24
AFACERI EUROPENE

Obiective de guvernare

 1. Adaptarea institutiilor si politicilor nationale la noul mod de functionare al Uniunii, sub Tratatul de la Lisabona.
 2. Consolidarea mecanismului de coordonare al afacerilor europene, prin cresterea gradului de apropiere institutionala între Ministerul Afacerilor Externe si Departamentul pentru Afaceri Europene în vederea asigurarii unei promovari eficiente si pro-active a pozitiilor României în negocierile la nivel european (de la nivel de lucru – Consiliu – Consiliul European).
 3. Asigurarea resurselor institutionale pentru negocierea si transpunerea eficienta a legislatiei comunitare.
 4. Adjudecarea, în cea mai mare proportie posibila, a beneficiilor, inclusiv de natura financiara, care decurg din calitatea de stat membru.
 5. Participarea activa la functionarea democratica si eficienta a institutiilor UE, adoptarea legislatiei comunitare, definirea politicilor comune si cresterea profilului actiunii externe a Uniunii Europene.

Directii de actiune

1. Politici europene

 • Procesul de aprofundare a integrarii europene: România sustine continuarea extinderii zonei euro si a Spatiului Schengen.
 • România trebuie sa contribuie, prin initiative si actiuni strategice, la identificarea de raspunsuri adecvate provocarilor cu care se confrunta Uniunea Europeana: extinderea, globalizarea, evolutiile demografice, efectul schimbarilor climatice, criminalitate transfrontaliera, etc.
 • România trebuie sa-si formuleze prioritatile pe care le urmareste pentru proiectele europene. Astfel, viitoarea Strategie Lisabona post 2010, trebuie sa se constituie într-o preocupare la nivel national.
 • Adoptarea unei strategii privind promovarea expertilor si înaltilor functionari români în cadrul institutiilor europene.
 • Definirea unor pozitii clare ale României în ceea ce priveste:
  -Perspectiva bugetara post-2013: reforma veniturilor proprii; reconfigurarea prioritatilor privind cheltuielile bugetare îndeosebi în directia cresterii coeziunii economice, sociale si teritoriale; mentinerea finantarii suficiente pentru Politica Agricola Comuna; alocarea de resurse în domeniul competitivitatii si cercetaredezvoltare;
  – Noua Strategie europeana pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca (UE 2020): obiective, instrumente de monitorizare a implementarii, resurse necesare (nationale, buget comunitar).
  – analizarea, în mod obiectiv si realist, a modului în care România este integrata în Piata Interna pentru a identifica solutiile optime pentru realizarea deplina a acestui deziderat.
 • Politica de coeziune: mentinerea actualelor obiective ale politicii de coeziune a UE si adaptarea acestora pentru perioada 2014-2020, astfel încât sa se asigure accesul României la fondurile europene necesare sustinerii dezvoltarii economice si sociale.
 • Libera circulatie a persoanelor: sustinem recomandarea Comisiei Europene catre Statele Membre de a nu impune restrictii privind accesul lucratorilor din noile state membre pe piata fortei de munca. Mobilitatea lucratorilor este un factor pozitiv care determina cresterea economica, iar statele care nu au aplicat restrictii s-au bucurat de beneficiile economice ale migratiei fortei de munca; sustinem interesele românilor care lucreaza în Europa si militam pentru drepturile acestora.
 • România trebuie sa se implice activ în promovarea si implementarea Strategiei pentru regiunea Dunarii, un proiect european, viabil si coerent, menit sa consolideze cooperarea si stabilitatea în regiune. Având în vedere beneficiile si importanta acestui proiect, Ungaria si-a stabilit ca prioritate, în mandatul pe care-1 va detine la presedintia UE, în 2011, promovarea actiunilor de realizare a acestei strategii.
 • Politica comuna în domeniul migratiei: identificarea liniilor de actiune comuna în cadrul UE privind managementul migratiei, cu mentinerea la dispozitia statelor membre de instrumente care permit combaterea eficienta a migratiei ilegale si reglementeaza angajarea persoanelor cu înalta calificare ce provin din tari terte.
 • Completarea eforturilor întreprinse de institutiile românesti competente pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare.
 • Integrarea comunitatii rome: sustinem definirea unei strategii la nivel european de incluziune a romilor. Principiul egalitatii de sanse trebuie sa stea la baza acestor politici ca o garantie pentru eliminarea statutului de cetateni de mâna a doua. România va milita si pentru crearea unei Agentii Europene în domeniul incluziunii romilor, eventual gazduita chiar de tara noastra.

2.Relatiile externe ale Uniunii Europene

 • Prioritate va fi acordata participarii la demersurile de operationalizare a Serviciului European de Actiune Externa.
 • Procesul de extindere: România va sprijini continuarea extinderii Uniunii, în conditiile respectarii de catre statele candidate a criteriilor definite la nivelul UE.
 • De o atentie deosebita se vor bucura initiativele din cadrul Politicii Europene de Vecinatate, România implicându-se în mod substantial în confirmarea prioritatilor definite prin Parteneriatul Estic.
 • Cooperarea la Marea Neagra: asumarea unui rol activ în regiune, alaturi de celelalte state membre ale UE, în solutionarea unor probleme majore precum lupta împotriva terorismului, securitatea si diversificarea energetica, consolidarea institutionala, dezvoltarea economica si extinderea comunitatii democratice.
 • Capitalizarea participarii substantiale a României la misiunile civile si militare din cadrul Politicii Europene de Securitate si Aparare.
 • Cresterea profilului României de stat donator în cadrul Asistentei Oficiale pentru Dezvoltare.

Comentariile nu sunt permise.