Atributiile compartimentului Afaceri Europene

(conform H.G. nr. 460/2006)

ART. 6
(1) Structurile de specialitate ale institutiei prefectului îndeplinesc urmatoarele atributii principale:

3. cu privire la realizarea politicilor nationale, a celor de integrare europeana si a planului de masuri pentru integrare europeana si intensificare a relatiilor externe:
a) întocmesc anual planul de actiuni pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a politicilor nationale, a politicilor de integrare europeana si intensificare a relatiilor externe, cu consultarea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si a conducatorilor serviciilor publice deconcentrate;
b) elaboreaza, în colaborare cu reprezentanti ai consiliului judetean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autoritatilor administratiei publice locale, precum si ai societatii civile, planul de masuri judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeana;
c) actioneaza, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate si al structurilor de integrare europeana, pentru cunoasterea documentelor privind integrarea europeana adoptate la nivel central;
d) actioneaza pentru atragerea societatii civile la activitatile care au legatura cu procesul de integrare europeana si participa la programele societatii civile în domeniul integrarii europene;
e) desfasoara activitati menite sa conduca la cunoasterea de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre cetateni a programelor cu finantare externa initiate si sustinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale;
f) întocmesc, gestioneaza prin evidenta centralizata si monitorizeaza activitatea de relatii si de colaborari internationale a institutiei prefectului;
g) elaboreaza evidenta centralizata a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relatii internationale;

Comentariile nu sunt permise.