Alte informatii de interes public

1. Buget, surse de finantare
Sursa de finantare : bugetul de stat pentru anul 2012 aprobat prin Legea privind aprobarea bugetului de stat prin bugetul Ministetrului Administraţiei şi Internelor
In anul 2011 Institutiei Prefectului Judetului Arges i s-a repartizat un volum de credite in valoare de 7.736.120,00 mii lei.

2. Programe si strategii proprii
Institutia Prefectului Judetului Arges asigură la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.
Institutia Prefectului întocmeşte anual:

  • Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
  • Raportul privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  • Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
  • Planul multianual de modernizare;

Comentariile nu sunt permise.