Comisie fond funciar

 • – Prefectul Judeţului Argeş – PREŞEDINTE
 • – Subprefectul Județului Argeș – secretarul comisiei
 • Lavinia Neamtu- Şef Serviciu Instituţia Prefectului Judeţul Argeş – MEMBRU
 • Corneliu VAsilescu – Director executiv Direcţia pentru Agricultură Argeş – MEMBRU
 • Mihăiță – George Barbu – Director Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş – MEMBRU
 • Manuel Zenovie – Director Sucursala teritorială a Administraţiei Naţionale de Imbunătăţiri Funciare R.A. – MEMBRU
 • Armand Chiriloiu – Director Direcţia Silvică Piteşti – MEMBRU
 • Ana Cristiana Bunescu – Reprezentant A.D.S. Argeş – MEMBRU
 • Ionel Voica – Secretar Judeţ Argeş – MEMBRU
 • Mihai Alin Iulian – Șef serviciu Garda Forestieră Județeană Argeș – MEMBRU
 • Gheorghiţă Boţârcă – Reprezentant Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România – MEMBRU
 • Dumitriu Gheorghe – Reprezentant Asociaţia Administratorilor de Păduri – MEMBRU
 • Grigore Marian – Reprezentant Asociaţia Proprietarilor de Terenuri Agricole – MEMBRU
 • Gheorghe Stanciu – Reprezentant Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti” – MEMBRU

Comentariile nu sunt permise.