Acte Normative Alegeri

Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

HG nr. 51 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

HG nr. 52 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016

HG nr. 53privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016

HG nr. 54 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016

HG nr. 55 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016

HG nr. 56 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale

Hotarare AEP nr. 1 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

Hotarare AEP nr. 2 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare

Hotarare AEP nr. 3 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale

Hotararea AEP nr. 4 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale

Hotararea AEP nr. 5 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale

Hotararea AEP nr. 6 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale

Hotararea AEP nr. 7 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor

Hotararea AEP nr. 8 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral

Comentariile nu sunt permise.